Enerji

ORTAK HİZMETLER

Darendeli Holding, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını da içeren yenilikçi enerji üretim çözümleri sunmaktadır. Devlet kuruluşlarına, özel sektör enerji sağlayıcılarına ve proje geliştiricilerine çeşitli hizmetler sunuyoruz. Bağlı şirketlerimiz yaptıkları çalışmalarla kompleks enerji santrallerinden uzaktan yönetilebilir tesislere kadar bir çok enerji üretim ve nakil projesinde anahtar teslim hizmetler sunmuştur. İnşaat, işletme, bakım ve yenileme hizmetlerimiz arasındadır.

 • Saha keşfi ve projelendirme
 • Fizibilite raporu hazırlanması
 • Bölgesel ve noktasal iklim verilerinin ölçümü ve enerji analizleri
 • Uluslararası standartlarda ekipman tedariki
 • Haritacılık ve kamulaştırma çalışmaları
 • İnşaat, kurulum ve devreye alma
 • EPDK’ya başvurulması ve sürecin yürütülmesi
 • Trafo – dağıtım merkezi projeleri ve montajı
 • Enerji iletim – dağıtım hattı projeleri ve montajı
 • Scada ve Otomasyon sistemlerinin projelerinin çizilmesi, panolarının imalatı ve devreye alma
 • Devreye alınan projelerin kesin kabullerinin yapılması
 • İşletme, servis ve bakım

GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş enerjisi alanında proje tasarımından başlamak üzere, güneşlenme ölçümü, kurulum ve bakım-işletme süreçlerinde çözüm odaklı anahtar teslimi çözümler sunmaktayız. Bu alanda firmamız en alt düzeyden en üst düzeye dek, geniş ürün ve çözüm yelpazesine sahiptir.

 • Saha geliştirme hizmetleri
 • Güneş ölçüm istasyonu kurulması, veri takip, kontrol ve izleme hizmetleri
 • Güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi verilerinin değerlendirilmesi
 • Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması
 • Elektik ve inşaat projeleri hazırlanması ve dosyalarının onaylatılması
 • Elektrik lisans başvuru sürecinin yürütülmesi
 • Uygun panel, inverter ve taşıyıcı konstrüksiyon seçimi ve tedariki
 • Güneş santrallarının anahtar teslimi bazında inşaat ve montajı
 • Test ve devreye alma işlemleri
 • Veri izleme ve görüntüleme hizmetleri
 • İşletmeye geçen tesisin teknik ve ticari olarak işletilmesi

GÜNEŞ ÖLÇÜM İSTASYONU

Darendeli Holding, rüzgâr ölçüm istasyonlarında olduğu gibi güneş ölçüm istasyonlarında da en kaliteli ve en doğru hizmeti alabileceğiniz adrestir. Toplam (küresel) ve doğrudan ışınım, rüzgâr hız ve yön, sıcaklık, basınç ve nem gibi değerleri ölçerek potansiyel belirleme, fizibilite, ölçümlerin akredite edilmesi, dünyadaki tüm finans kuruluşlarının ve E.P.D.K. tarafından istenen raporların hazırlanması, PV ve CSP uygulamaları için raporlamaların yapılması hizmetlerini yatırımcılarla işbirliği halinde anahtar teslim şeklinde sağlıyoruz.

Uzaktan erişim sağlanması amacıyla kullanılan Datalogger ve GSM modemi sayesinde ölçüm verilerine istenilen her yerden ulaşabilme imkânı sağlanmaktadır, ayrıca bu verileri yatırımcıya, bize ve akreditasyon firmasına otomatik olarak göndermektedir.

Gurubumuz Güneşlenme ölçümlerinde teknolojik gelişmelere ve artan müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak geliştirdiğimiz çözümleri, ürün ve hizmet kalitesiyle birleştirerek ölçüm konusunda güvenilir ve aranan bir firma durumundadır.

Güneş Ölçüm İstasyonu Hizmetleri

 • Güneş enerjisi ölçümleri için proje sahasında en uygun ölçüm noktasının belirlenmesi,
 • Ölçüm ekipmanının tedariği, ölçüm direklerinin imalatı, nakliye ve montajı,
 • Ölçüm verilerinin takibi, raporlanması, MGM’ye akışının sağlanarak kontrol edilmesi,
 • Ölçüm istasyonlarında oluşabilecek arıza ve sorunların çözümü için servis ve tamir işlemleri,
 • Ölçüm istasyonlarının periyodik mekanik ve elektronik bakımlarının yapılarak uzun yıllar işler halde tutulması,
 • Ölçüm istasyonlarının yer değişikliği gerektiğinde demontajı, nakliyesi, stoklanması veya yeni sahalara sevk edilerek tekrar kurulumlarının yapılması

AKILLI GÜNEŞ ENERJİSİ ANALİZLERİ

Düzenli bir şekilde kullandığımız teknolojiyi geliştirmemiz, kurulum süreçleri ve performans analiz prosedürlerimiz bizi diğer güneş enerjisi proje yüklenicilerinden ayıran en önemli farklılıklardır.

Darendeli Enerji’nin sisteminizi en yüksek standartlarda profesyonelce tasarlayacağından, kuracağından ve takip edeceğinden emin olabilirsiniz.

Sadece Temiz Enerji Konseyi’nin onayladığı ISO-9001 ile CEC akreditasyonlu Master Electrician sertifikalarına sahip tedarikçilerle çalışıyoruz. Ek olarak, kalite ve çevre yönetmeliklerine,
düzenlemelerine sıkıca bağlı bir şekilde projelerimizi gerçekleştiriyoruz.

Darendeli Enerji’de eş zamanlı bilgi sağlayan izleme sistemleri kuruyoruz;

 • Güneş enerji santrali anlık performans durumu
 • Enerji kullanımı
 • Sistemin ne zaman ve nasıl yükleneceği
 • Sisteminizin ne kadar enerji üretmesi gerektiği ile gerçekleşen enerji üretiminin karşılaştırılması
 • Uyarılar ve hata tanılama