Altyapı Taahüt

BORU HATTI PROJELERİ

Darendeli Holding ve grup şirketleri, boru hatlarının tasarımı ve yapımı ile ilgili altyapı işlerinde lider şirketler arasındadır.

Darendeli Holding şimdiye kadar su, atık su, ham petrol, LNG, LPG ve uçak yakıtı gibi çeşitli malzemelerin dağıtımını sağlayan birçok kara ve deniz hatlarını tamamlamıştır.

Darendeli Holding çeşitli sondaj ve her türlü zemin koşullarında tünel açma makinelerinin kullanımı dâhil olmak üzere çeşitli kazı yöntemleri konusunda da deneyim sahibidir.

SU ŞEBEKESİ PROJELERİ

Yapılan su şebekesi projeleri genel olarak; şebeke, depo, isale hatları, içme suyu pompa istasyonları, terfi hatları, kaptajlar, derin kuyular, gölet veya barajdan su alma yapıları ile ilgili çalışmalara ait metraj ve maliyetlerin çıkarılması işlerini kapsamaktadır.

Bu kapsamda gerekli olan harita ve jeoteknik (sondaj) çalışmaları da yapılmaktadır. Darendeli Holding, sahip olduğu tecrübe, teknik personel ve ekipmanlar ile her ölçekte su şebeke projesini ulusal veya uluslararası ölçekte yapacak kapasiteye sahiptir.

KANALİZASYON PROJELERİ

Tamamlanmış ve devam etmekte olan projelerimiz arasında, yaklaşık 65000 metre boyunda muhtelif çaplarda buhar kürlü beton, betonarme boru ve boru kanalizasyon şebeke, toplayıcı ve kolektör hatları inşaatı, muayene bacaları ile parsel baca bağlantıları yapım işleri bulunmaktadır.

KANAL PROJELERİ

Sulama ve atık su inşaatı çalışmalarının projelendirilmesi, inşası ve bakımının yapılması modern şehircilik açısından son derece önemlidir. Bu işlemlerin yeterli tecrübeye sahip, teknolojik donanımı tamam olan uzman ellerce yürütülmesi gerekir. Şehirlerin dolaşım ve boşaltım sistemi olarak düşünülebileceğimiz kanal sistemlerinin projelendirilmesi, inşa edilmesi, ilerleyen dönemlerde bakımlarının yapılması ve onarılması profesyonelce sürdürdüğümüz çalışmalar arasındadır.

SU ARITMA TESİSLERİ

İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri şehircilik açısından en önemli gündem konuları arasındadır. İçme suyunun nitelikli bir şekilde temini, alanlarındaki tesislerin inşası, ulaşım kanallarının standartlara uygun olarak inşası, hijyen tedbirlerinin alınması konularında, yerel yönetimlere ve ihtiyaç duyan toplu konut projelerine çözüm ortaklığı sunuyoruz. Atık suların arıtılıp, geri kazanılması veya çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması da çağımızda toplum sağlığı için büyük önem taşımaktadır ve faaliyet alanlarımız arasındadır.